• <menu id="o2wek"><strong id="o2wek"></strong></menu>
 • 企业文化
  当前位置: 首页> 关于我们 >企业文化

  《容赋》

  茫茫宇宙,渊渊乎莫可测;渺渺苍穹,浩浩乎无不容。

  江海澎湃其势,容于细流也;山岳巍峨其形,容于微壤也。有容乃大,容难容之人,可臻高境界;有容则盛,容难容事,必成大事业。

  容者,仁爱。仁则亲也,爱则惠也;自然所以生化,社会所以和谐;仁于中也,爱于心也。容者,包容。人之生也,秉仁仪之气,承五行之秀,为万物之灵;方寸之胸襟,实大千之世界;智慧之精神,有无我之情怀。容者,从容。百味人生,实无我之奉献;千秋功业,谁成之于须臾?从容者,足智之远见也,自信之静气也,勇为之淡定也,大家之风范也。容者,融和。东方文明,师法自然;通四时之造化,合八方之精粹,垂泱泱之大范;其始于融通,其成于和合。容者,尊荣。天容故尊,地容乃荣;人尊于我,我崇其道;人恩于我,我荣其德;将心容心,大道同臻。

  君子之德,人不知而不愠;圣贤之道,异诸己而能容。雅泰崇容,容者行方;天道常行,容者无疆。

  3 99热在线精品国产一区